Bemutatkozás

Az ősi magyar értékeket, szemléletet szeretnénk megvalósítani. Az alapja az életszerű értékteremtés, melyet az eredmény határoz meg, nem az hogy ki mit ad elő magáról. Alapja a munka, mind az élet minél magasabb szintű megjelenéséért, mind a magunk jobbításán. Ebben a szemléletben az értékek pénzen nem megvehetők, tehát mindenki arra méltó, amiért megdolgozik. Őseink alapszemlélete az egymással és az élővilággal szövetségben élő, együttműködő, független, szabad élet, melyet létrehozunk és fenntartunk a magunk számára. Nem pedig, ami ma alapszemlélet (minden jár, mert megérdemled), hogy mindent elveszünk, meg akarunk szerezni és nem akarjuk megfizetni az árát. Őseink életének (sajnos már nagyon régen) az alapja volt az élethez való hűség (nem az egyéni érdek), az élet igazságának keresése (nem az önigazolás), mely tudást hoz és értékes életet. Ez nem vallás, de istenkeresés, mely az élet törvényszerűségeinek megértésében és élésében rejlik. Hagyományainkban, ősi kultúránkban megvannak ennek nyomai, régi tudó embereink a „Hagyaték” című könyvben ezt ránk hagyták:

„Nap fiainak, magyaroknak teremtett Ő benneteket s törvényt adott néktek, ami életet és szabadságot biztosít számotokra, ha betartjátok azt!
– Íme itt van a törvény, tölgyfából rótt ősi hagyatéktok, amit keserves századokon át őriztek számotokra istentudóitok dörrent odafönt a vénember hangja, s bal kezével magosra emelt egy sötét színű kurta oszlopot , tiszteljétek és becsüljétek és véssétek a lelketekbe minden szavát, mert Isten szól hozzátok az Ő törvénye által és semmiféle más törvény nem biztosít számotokra életet, csupán az Úr törvénye!
– Szeresd a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más istened ne legyen! –
Tiszteld őseidet, hogy hosszú és jó életed legyen azon a földön, amit ők
hagytak reád! -Szeresd magyar testvéreidet, mint önmagadat! Fegyvert
reájok ne emelj s nyelveddel se vétkezz ellenők! Tartsatok össze, segítsétek egymást és az Úr szeretete, az Úr védelme és az Úr ereje veletek lészen!
– Tudjátok az Urat, tartsátok az Ő törvényét és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr ereje hegyeket mozdít, és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyjoknak nevezik őt, s aszerint is élnek!
– Ez a ti hagyatéktok, magyarok, véssétek lelketekbe!”

Olyan emberekkel keressük az együttműködést, akik akarnak és tudnak ebben a szemléletben élni. Az élősködő, életükért felelősséget vállalni nem tudó emberekből pedig nem kérünk! Ezt a szellemiséget keresőknek tudunk tanácsot adni a tapasztalataink alapján. Közösséget vállalni pedig az így élni tudó emberekkel tudunk. Az életét mindenki maga tudja megalkotni. Az életet magas szinten, törvényszerűen bármiben ki lehet fejezni, ha szükség van rá. Az életben az tud alkotni, aki meg tudja határozni magát, és tudja ahhoz tartani magát, amit meghatározott. Az élet itt kezdődik.